Latest Lyrics


Song Name : My Twin Brother
Movie Name : 24 (Twenty Four)
Movie Stars : Suriya, Samantha, Nithya Menon
Director : Vikram K. Kumar
Music : A. R. Rahman
Singer (s) : Srinivasa Krishnan, Hriday Gattani
Producer : Suriya

My Twin Brother Song Lyrics From 24 Movie | Suriya | A R Rahman 


Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
Ayushmanbhava ho Ayushmanbhava ho
No Comment to " My Twin Brother Telugu Song Lyrics From 24 Movie | Surya | Samantha "